# 218 Adamaszek

Kategorie Daily

1. Cokolwiek wybierasz, zawsze tracisz.


2. Znak, nawet gdy upadnie, nadal wskazuje.


3. Zrozum, że musisz żyć, umierając nieustannie.


4. Niebo było jak błękitny adamaszek utkany rękami aniołów


5. Świat jest księgą, a ci, którzy nie podróżują, czytają tylko jedną stronę.


6. Wiara jest katedrą, miłość szpitalem, ale obie bez nadziei byłyby tylko cmentarzem.


7. Chcę czynić dobro, jakbym miał żyć na wieki. Nie chcę czynić zła, jakbym miał umrzeć natychmiast.


8. Wyjątek potwierdza regułę, nie ma też reguły bez wyjątków. Podsumowując – z wyjątków nie należy tworzyć reguły.


9. Gdyby każdy człowiek wiedział, co mówią o nim inni, nie byłoby na świecie ani jednej pary przyjaciół. Blaise Pascal


10. Istnieją dwa rodzaje jałmużny: dawanie i przebaczanie. Dawanie tego, co dobrego zdobyłeś; przebaczanie tego, co złego wycierpiałeś.

Dodaj komentarz