# 16 Wszystko

Kategorie Daily

1. Nic tak nie szkodzi jak nadmiar szczerości.


2. To myślenie ma jedną wadę: wyprzedza czas.


3. You miss 100% of shots you don’t take. Wayne Gretzky


4. Bądź szczęśliwy z tym, co masz podczas pracy nad tym, co chcesz.


5. Dobry dzień to taki, kiedy przed snem wspominasz, a nie marzysz. 


6. Dziś możesz wierzyć we wszystko, obyś tylko nie twierdził, że to jedyna prawda.


7. Jeżeliś ofiarował twe tajemnice wiatrowi, nie miej mu za złe, że przekazał je drzewom.


8. Gdyby ból po uderzeniu się młotkiem przychodził po pięciu latach, ludzie byliby o wiele mniej ostrożni.


9. Bądźcie uprzejmi dla osób, które spotykacie na waszej drodze pod górę, ponieważ spotkacie je również kiedy będziecie schodzić.


10. Stańcie się kimś, aby coś zrobić. Budujcie szczęście innych. Jutro szczęście będzie miało wasze oblicze. Świat staje się nieludzki: bądźcie ludźmi.


Dodaj komentarz