1. Uzdrowienie nie zastępuje ewangelizacji, tylko jej towarzyszy.


2. Wszystkie łaski otrzymałam i otrzymuję od Jezusa przez Maryję.


3. Jezus nie przyszedł po to, aby uzdrowić paraliż, lecz paralityków. 


4. Gdzie bojaźń Boża strzeże dostępu, tam nieprzyjaciel nie ma dostępu.


5. Życie – jak wyjaśnił Orygenes – jest bitwą, w której żołnierze Szatana walczą z żołnierzami Boga.


6. W życiu duchowym, modlitewnym ważna jest wiara i cierpliwość. One niejako przymuszają Pana Boga do działania. 


7. Jądro miłości – jest ofiara i cierpienie. Prawda chodzi w wianku cierniowym. Modlitwa tyczy się rozumu, woli i uczucia.


8. Pamiętaj, że wiara oznacza świadome postanowienie, że będę wierzyć w coś, czego nie możemy zobaczyć ani udowodnić.


9. Jeżeli nam chodzi, byśmy się stali świętymi, to nic innego nie czyń, tylko starajmy się o miłość. Aby kochać Pana Jezusa, nie potrzeba dokonywać rzeczy wielkich. 


10. Zrozumiałam w pewnej chwili, jak bardzo się nie podoba Bogu czyn chociażby był najchwalebniejszy, ale nie mający pieczęci czystej intencji; takie czyny pobudzają Boga raczej do kary, a nie do nagrody.


Dodaj komentarz