1. Matka Jezusa została zachowana od grzechu, ale nie od cierpienia.


2. Im bardziej obejmujemy krzyż, tym mocniej obejmujemy Jezusa, który jest do niego przybity.


3. Nic tak bardzo nie służy oświeceniu umysłu i kształceniu woli, jak modlitwa, szczególnie ta, która płynie z głębi serca.


4. Oto środki do zachowania czystości; modlitwa, ucieczka od nieróbstwa, częste przyjmowanie sakramentów, czujność w rzeczach małych.


5. To, co czyni godnym pochwały nasze czyny, to nie tyle trudności, na które napotykamy w działaniu, ile miłość, która nas do działania popycha


6. Jedna rzecz jest pewna, że nie możemy otrzymać żadnej łaski, jeżeli nie przez Maryję i że nie istnieje łaska, której nie moglibyśmy wyprosić za Jej pośrednictwem.


7. W wyniku prześladowań Kościół nie maleje, ale się powiększa, a kiedy ziarna padając pojedynczo, odradzają się pomnożone, coraz to większy plon nieustannie wzrasta na roli Pana.

8. Kto pragnie się zbawić, niech stanie się głupim na tym świecie, aby od Pana usłyszał, że jest mądry. Bóg pragnie, abyśmy byli głupimi w sprawach światowych, a roztropnymi w sprawach niebieskich.


9. W kazaniach i zachętach posługuj się językiem prostym i mową zwykłą; jeżeli to jest możliwe, posługuj się przykładami, aby każdy grzesznik, obciążony tym właśnie grzechem, poczuł się wstrząśnięty, jakbyś tylko do niego przemawiał.


10. Chrystus nikomu swojej nauki nie narzucał. Głosił ją wszystkim bez wyjątku, ale pozostawiał każdemu swobodę odpowiedzi na swe zaproszenie. Wszyscy ludzie mają prawo usłyszeć orędzie zbawienia, które On nam pozostawił, ale należy im się prawo do przyjęcia tego orędzia, jeśli ich ono przekona.