# 159 Szacunek

Kategorie Daily

1. Im więcej wolności, tym więcej odpowiedzialności.


2. Nie patrz na nikogo z góry, chyba, że pomagasz mu powstać.


3. Im bardziej świat się zmienia, tym bardziej to co prawdziwe trwa.


4. Należy kultywować szacunek dla sprawiedliwości, a nie dla prawa.


5. Najlepszym środkiem poznania siebie jest próba zrozumienia drugich.


6. Uogólniania nigdy nie wychodzi na dobre, w przeciwieństwie do syntezy.


7. Wszak nie wszystko musisz i nie wszystko możesz. Umiej się z tym zgodzić.


8. Semper eadem, sed altier. Zawsze to samo, ale inaczej. Artur Schopenhauer


9. Różnice to nie to samo, co podziały. Można się różnic i być ponad podziałami.


10. Rząd nie rozwiąże waszych problemów. To sam rząd jest problemem. Ronald Reagan

Dodaj komentarz