# 156 Majestat

Kategorie Daily

1. Jesteśmy cudzym marzeniem.


2. Stwarzanie okazji do grzechu jest grzechem.


3. Kto raz był królem, zawsze zachowa majestat.


4. Hipokryzja jest hołdem jaki występek składa cnocie.


5. Wybór jak w kołchozowej stołówce: można jeść albo nie jeść.


6. Przyjdzie zima, śnieg spadnie, to pana ulepię. Karakuliambro


7. Nie da się ściskać prawic, mając zaciśnięte pięści. Indira Gandhi


8. Exoriare nostris ex ossibus ultor. Oby z kości naszych powstał mściciel.


9. Boża opatrzność rządzi zdarzeniami ex casu del fortuna.Thomas de Aquino


10. Mowa poprawna podoba się jedynie uszom; niepoprawna zaś, lecz pełna prawdy, dociera do serca.

Dodaj komentarz