#156 KIEROWNIK

Kategorie Spiritual

1. Pan Bóg dawał mi zawsze pragnienie tego, czym chciał mnie obdarzyć.


2. Nie można kochać Chrystusa, jeśli nie kocha się Kościoła, który umiłował Chrystus.


3. Bierz ochoczo swój krzyż i ucałuj go. Jak Pan Bóg zobaczy, że niesiesz go ochoczo, to może coś ci jeszcze dołoży.


4. Jak wolą Bożą jest czyn, a tym czynem jest świat, tak Jego intencją jest zbawienie człowieka, i ta intencja nazywa się Kościołem.


5. Gdziekolwiek idziesz, zabierasz ze sobą swojego anioła. A więc nim pójdziesz dokądkolwiek, zapytaj sam siebie, czy jest to odpowiednie miejsce dla anioła.


6. Gdybyśmy głosili własną naukę, bylibyśmy pasterzami, którzy pasą siebie samych, a nie owce. Jeśli głosimy Chrystusową naukę, On jest naszym Pasterzem, kimkolwiek byłby pośrednik.


7. Taki pokój z Twojej twarzy bije Panno Święta. Aniś nie zmartwiona, aniś uśmiechnięta. Pozostać Matką Syna Pana Swego. Nie jest rzeczą łatwą bez Ducha Świętego. Temuś taki wyraz twarzy swej przybrała.


8. Kierownik duchowy pomoże wam rozeznawać natchnienia Ducha Świętego i postępować naprzód drogą wolności. Tę wolność trzeba zdobywać pośród duchowych zmagań oraz konsekwentnie i wytrwale realizować.


9. Czy patrzyłeś na witraż od zewnątrz świątyni? Trzeba być wewnątrz i oglądać je przy pełnym świetle. Od zewnątrz nie można zrozumieć Kościoła, a od wewnątrz trzeba nań rzucić światło Ducha świętego. Trzeba patrzeć na Jego oblubienicę oczami Jezusa i kochać Jego sercem.


10. Kto unika grzechu tylko zewnętrznie i nie wyrywa jego korzenia ze swego serca, mało zyska. Pokusy szybko powrócą, aby go zaatakować i będzie mu jeszcze gorzej. Lepiej zwyciężysz pomału, przez odważną cierpliwość, z pomocą Boga, niż przez gniewny opór i wybuchy zniecierpliwienia.