1. Dusza, która medytuje, ma zapewnione zbawienie.


2. W Kościele Jezus Chrystus ma ciało i duszę. Ciało to my, a dusza to Duch Święty.


3. Pan Jezus nie pytał Piotra czy już wymyślił sposób w jaki skutecznie głosić Ewangelię, tylko czy Mnie kochasz?


4. Skoro masz być napełniony dobrem, pozbądź się zła. Pomyśl, że Bóg pragnie napełnić cię miodem; lecz jeśli jesteś pełen octu, gdzież złożysz miód?


5. Bóg nieustannie szuka człowieka zagubionego na drogach świata. Niepokoi aniołów i ludzi, bo zagubił się drogocenny skarb – człowiek, za którego Chrystus oddał swoje życie.


6. Kto sam upada, sam jest w upadku i niewiele ceni swoją duszę, kto sam sobie ufa. Jeżeli się nie lękasz upaść sam, jakże myślisz, że się sam podniesiesz? Wiedz, że dużo więcej może dwóch razem, niż jeden sam.


7. Ucz się i przykładaj do tego, co niezbędne do sprawowania urzędu; staraj się, abyś przepowiadał życiem i obyczajami, aby inni nie szydzili z twych słów i nie potrząsali głowami, widząc, że co innego głosisz, a co innego zaś czynisz.


8. Mój sposób pojmowania nabożeństwa do Matki Bożej uległ pewnej przebudowie. O ile dawniej byłem przekonany, ze Maryja prowadzi nas do Chrystusa, to w tym okresie zacząłem rozumieć, ze również i Chrystus prowadzi nas do swojej Matki.


9. Jezus niech zawsze będzie w twoich myślach, w twym sercu, i przed twymi oczyma. Niech On będzie twoim początkiem, środkiem i kresem. Niech On ciebie wchłonie i ogarnie całe twoje życie, aby żadna rzecz, osoba nie zdołała ciebie od Niego oderwać.


10. W pocie czoła, utrudzeniu, pomyśl sobie o cierpieniu jakie Chrystus znosił sam, pragnąc dojść do niebios bram. Łącz się z Nim na każdy czas, dźwigaj krzyż jak każdy z nas lecz nie w smutku i zazdrości, a z miłością i w radości Woli Bożej się poddając – siebie przez to uświęcając!