# 155 Krawiec

Kategorie Daily

1. Tisze jedziesz, dalsze budiesz.


2. Nie czas żałować róż, gdy płoną lasy.


3. Tak krawiec kraje, jak mu materii staje.


4. Kto ogniem wojuje, ten zostaje z popiołami.


5. Uczciwy człowiek po to żyje, aby mieć wrogów.


6. Autor tak się musi męczyć, żeby czytelnik już nie musiał.


7. Zazdroszczę im, że mogą mnie oglądać. Tadeusz Łomnicki 


8. Nihil est ab omni parte beatum. Nie ma rzeczy ze wszystkich stron szczęśliwej.


9. Są jednak chwile w życiu, gdy milczenie jest grzechem, a mówienie pychą. Oriana Fallaci


10. Jeśli odnosisz sukcesy zyskujesz fałszywych przyjaciół i prawdziwych wrogów – odnoś sukcesy mimo wszystko.

Dodaj komentarz