1. Pomyłki spychają nas na właściwą drogę.


2. Nie siła, lecz wytrwałość czyni wielkie rzeczy.


3. Wypowiedź tę kończę kramerowskim: to jeszcze nie koniec.


4. Jedno upadające drzewo robi więcej hałasu niż to że cały las rośnie.


5. Próżno szukać doświadczenia i statecznej głowy na młodych barkach.


6. Niech strach przed niepowodzeniem nie powstrzyma cię przed wejściem do gry.


7. Marz o rzeczach wielkich, to ci przynajmniej pozwoli zrealizować kilka małych. Jules Renard


8. Jeśli słucha się osądów to są trzy trupy: ten który mówi, ten który słucha i ten który jest osądzany.


9. Człowiek nie jest stworzony do klęski. Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać. Ernest Hemingway


10. Nic tak nie poniża człowieka, chociażby był obdarzony godnością królewską, jak oddanie się żądzy. I nic nie wywyższa człowieka, nawet pozbawionego wolności, jak posiadanie cnoty.

Dodaj komentarz