# 136 PRZEBACZENIE

Kategorie Spiritual

1. Duch Święty jest celem i kresem wszelkiej ewangelizacji.


2. Dopiero w światłości krzyża można przyjąć ciemność cierpienia.


3. Zawsze wykonuj jakąś pracę, aby szatan nigdy nie znalazł cię bez zajęcia.


4. Ponieważ Bóg kocha biednych, miłuje również wszystkich ludzi, którzy kochają biednych.


5. Chrystus wzywa do rzeczy wielkich. Nie sprawcie Mu zawodu, bo sami spotkalibyście się z zawodem.


6. To nie grzesznik wraca do Boga, prosząc go o przebaczenie, ale to sam Bóg biegnie za grzesznikiem i przyprowadza go do siebie.


7. Wielkie święta, okresy świąteczne i okresy pokutne, przeżyte w duchu Kościoła, pozwalają nam z roku na rok bardziej dojrzewać do wiecznego odpoczynku w Bogu.


8. Jezus widzi każdą moja myśl. Nie mogę przed Nim ukryć ani jednej myśli. Wszystkie zostaną wyryte w pamięci Bożej i tam odnajdę je w chwili sądu. Ani jedna się nie zmieni, ani jedna nie zginie.


9. Trzymaj się zawsze świętego Kościoła katolickiego, ponieważ tylko on może ci dać prawdziwy pokój, ponieważ tylko on posiada Jezusa w Sakramencie, który jest prawdziwym księciem pokoju.


10. Człowiek od zawsze próbuje nagiąć Boga do siebie, przystosować Go do ludzkich ramek. A tym czasem, Bóg nigdy nie zdoła się w nie zmieścić, gdyż to nie myśmy Go stworzyli, ale to On nas powołał do życia!