# 126 PRZEMIANA

Kategorie Spiritual

1. Ileż cierpienia marnuje się na świecie.


2. Bóg mówi Biblią, my mówimy modlitwami – to jest święty dialog.


3. Bóg nic innego nie chce od ciebie. On chce ciebie kochać! Tylko tyle! Pozwól mu na to!


4. Bożym słowem oddycha ten, kto głosi jego słowa i rozmyśla nad nimi. Mówmy o Panu zawsze.


5. Skruchę można uznać za autentyczną, jeśli grzesznik oprze się tej samej pokusie w podobnych okolicznościach.


6. Nie musimy się lękać, bo Chrystus potrafi odmienić serce człowieka i jest w stanie dokonać cudownego połowu nawet wówczas, gdy najmniej się tego spodziewamy.


7. Nie powstanie nowa ludzkość, jeśli wpierw nie powstaną nowi ludzie, odnowieni przez chrzest, i przez życie według Ewangelii. Celem ewangelizacji jest wewnętrzna przemiana.


8. Szczęśliwe dusze czyste, które miały to szczęście zjednoczenia się z naszym Panem w Komunii świętej. Będą one jaśnieć w niebie jak piękne diamenty, ponieważ Bóg zobaczy w nich siebie samego.


9. Ten Duch Święty, który jest szafarzem najtajniejszych skarbów Ojca oraz stróżem zamysłów Ojca i Syna, przybywa do dusz tak łagodnie, tak niezauważalnie, iż tylko niewielu dostrzega Jego prawdziwą wielkość.


10. Gdyby Bóg pokazał duszy wszystkie bóle, które oszczędził jej w życiu, dusza natychmiast by umarła. Gdyby Bóg pokazał duszy wszystkie radości, których doświadczy w życiu, dusza natychmiast by umarła. Bóg to wie i odmierza. Dusza nie wie, ale zawierza się Bogu, który ją kocha.