# 126 Burza

Kategorie Daily

1. Człowiek jest ze stali, czołg to tylko żelazo.


2. I najmniejszy włos rzuca cień. Johan Wolfgang Goethe


3. Qui s’excuse s’accuse. Kto się usprawiedliwia, ten się obwinia.


4. Film, który można opowiedzieć, nie jest udanym filmem. Michelangelo Antonioni


5. Nasza zdolność tworzenia fałszu przekracza obecnie naszą zdolność odkrywania go.


6. Mądrości należy oczekiwać od tego, kto wydaje rozkazy, a nie od tego, kto je wykonuje.


7. To nie natura, która się rozwija. To Bóg doskonali swoje idee w najdrobniejszych szczegółach. Claudel


8. Istnieją dwa rodzaje głupców: ci, którzy nigdy w nic nie wątpią. I ci, którzy zawsze wątpią we wszystko.


9. W życiu nie chodzi o czekanie, aż burza minie. Chodzi o to by, nauczyć się tańczyć w deszczu. Vivian Green


10. Są prawdy, które mędrzec wszystkim ludziom mówi, są takie, które szepce swemu narodowi, są takie, które zwierza przyjaciołom domu i są takie, których nigdy nie mówi nikomu. Adam Mickiewicz

Dodaj komentarz