# 123 Tolerancja

Kategorie Daily

1. Mów połowę tego, co robisz.


2. Point de rěveries! Żadnych mrzonek! Aleksander II  


3. Mężczyźni do trzeciego roku rozwijają się, a potem już tylko rosną.


4. Kto kocha naprawdę, kocha w milczeniu, uczynkiem, a nie słowami.


5. Mówienie jest rzeczą głupców, milczenie tchórzy, a słuchanie rzeczą mędrców.


6. Ludzie, którzy próbują uczynić ten świat gorszym, nie biorą sobie wolnego. Bob Marley 


7. Najdzielniejszy z dzielnych, prowadzony przez najpodlejszych z podłych. Winston Churchill


8. Człowiekowi mówiącemu prawdę należy dać konia, aby gdy ją wygłosi, mógł wsiąść na niego i uciec.


9. Sądy przysięgłych są palladium naszych swobód. Nie wiem co to jest palladium, lecz jest to niewątpliwie coś dobrego.


10. Żadna tolerancja nie uprawnia nikogo do narażania innych, a tolerancja, która toleruje własnych wrogów, nie może się ostać. Józef Maria Bocheński 

Dodaj komentarz