# 122 HIENY

Kategorie Spiritual

1. Niech się świat stanie lepszy moją malutką modlitwą.


2. Życie świętych nie jest niczym innym, jak wprowadzoną w życie Ewangelią.


3. Czym innym jest niegodne przyjmowanie Komunii św., a przyjmowanie jej z poczuciem bycia niegodnym.


4. Bóg tak słucha naszych modlitw, jak my słuchamy Biblii – nasze modlitwy Bóg czyta z takim przejęciem, jak my Jego Biblię.


5. Pan Jezus pocił się krwią w Ogrójcu, nie z lęku czy strachu, lecz dlatego że widział tych, dla których jego męka była bezowocne.


6. Demony wykorzystują każdą okazję, każde potknięcie ludzkiego ducha dla swej żarłoczności i rzucą się na człowieka jak lwy lub hieny na zranioną antylopę.


7. Skarżymy się na cierpienie, a właściwie mielibyśmy większy powód do skarg, gdybyśmy nie cierpieli, ponieważ nic nie czyni nas bardziej podobnym do naszego Pana jak cierpienie.


8. Nie znajdą Boga ci, którzy Go szukają do czasu tylko, a przestają szukać w chwili pokusy. Jeżeli chcesz pojąć i zdobyć Chrystusa, uczynisz to znacznie prędzej idąc Jego śladami, niż czytając o Nim księgi.


9. Jeśli Duch Święty tak wielką rolę odgrywa w życiu Kościoła, to z pewnością największą odgrywa w dziele ewangelizacji. Nie bezpodstawnie i nie przypadkowo początek ewangelizacji przypadł na dzień Pięćdziesiątnicy; stało się to właśnie pod tchnieniem Ducha Świętego.


10. Od kiedy Bóg dał nam swego Syna, który jest Jego jedynym Słowem, nie ma innych słów do dania nam. To, o czym częściowo mówił dawniej przez proroków, wypowiedział już całkowicie dając nam swego Syna. Jeśli więc dzisiaj ktoś chciałby Go jeszcze pytać lub pragnąłby jakiś wizji czy objawień, nie tylko postępowałby błędnie, lecz także obrażałby Boga, nie mając oczu utkwionych jedynie w Chrystusa, szukając innych rzeczy lub nowości.