# 97 STWORZENIE

Kategorie Spiritual

1. Jeśli Go pojmujesz, nie jest Bogiem.


2. Bóg nie zwykł mówić do duszy, która do Niego nie mówi.


3. Bóg miłuje nas takimi, jakimi będziemy, a nie takimi, jakimi jesteśmy.


4. Na słowa konsekracji następuje seria olśniewających cudów, z których każdy jest wspanialszy niż stworzenie świata z niczego.


5. Nie powinniśmy kochać ludzi na tyle, aby dla nich kochać ich występki, a nie powinniśmy nienawidzić występków na tyle, aby dla nich nienawidzić ludzi.


6. Moje dzieci, wiedzcie, że powinności i cierpienia przyjmowane jako pochodzące z rąk Boga i w świetle tego nadprzyrodzonego rozeznania, otwierają wam Bramy Nieba.


7. W sprawach, które dotyczą Boga wierzymy, żeby moc zrozumieć, bo gdybyśmy najpierw chcieli zrozumieć, aby uwierzyć, nie udałoby się nam ani wierzyć, ani zrozumieć.


8. Imię ‘anioł’ nie oznacza natury, lecz zadanie. Duchy święte w niebie są wprawdzie zawsze duchami, ale nie zawsze można nazywać je aniołami, lecz tylko wówczas, kiedy przebywają, aby coś oznajmić.


9. Trzeba błagać Pana o ważny dar przyciągania dusz, byśmy zasłużyli na to, że przez naszą pracę wiara rzeczywiście i skutecznie brać będzie swój początek, a wieść przez nas głoszona dotrze aż do krańców ziemi.


10. Wielu katolików uwierzyło w kłamstwo, że Słowo Boże nie jest ważne, dlatego nie poświęca czasu na czytanie, studiowanie i medytowanie Pisma Świętego. To kłamstwo z samego dna piekła! Jest to jeden z głównych powodów, dla których Kościół Katolicki jest dzisiaj słaby i uśpiony! Nadszedł czas aby powstać ze snu!