1. Nikt nie kocha Boga prócz ten, kto walczy ze złem.


2. Jesteś tylko tym, czym jesteś w oczach Bożych i niczym więcej.


3. Właśnie zdobywanie Ducha Świętego jest nazwane oliwą, której zabrakło głupim pannom.


4. Nawet najmniejszy grzech niech budzi twoją odrazę, bo każdy jest gwoździem wbitym w ciało Pana naszego.


5. Odżywiaj się Świętą Wolą Boga. Pij ten Kielich Jezusa. Zamknij oczy i nie staraj się dowiedzieć, co może zawierać. Wystarczy wiedzieć, że Jezus go oferuje.


6. Anioły nam tylko jednego zazdroszczą: tego że nie mogą cierpieć dla Boga. Jedynie ból pozwala powiedzieć z całą pewnością duszy: mój Boże, widzisz dobrze, że Cię kocham!


7. Nadmierne mnożenie rozmaitych form pobożności jest często nie tyle oznaką więzi z Bogiem, co rodzajem ucieczki. Dobra, miła Bogu modlitwa to taka, która harmonijnie komponuje się z życiem.


8. Bóg nie sprawia, że ciernie znikają – zanegowałby wówczas konsekwencje ludzkich decyzji czy nieostrożności – które respektuje ze względu na szacunek i miłość do człowieka. Odpowiadając jednak na ludzką prośbę, powoli, krok po kroku, wysłupuje ludzkie serce z pętających ją zniewoleń i przywiązań.


9. Wszystko to co człowiek może Bogu ofiarować, wchodząc w doświadczenie modlitwy, to stałość i wierność. Niczego innego ofiarować Bogu nie można. I właśnie tę ludzką wierność chce Bóg wykorzystać, aby przez milczenie wprowadzać człowieka stopniowo w doświadczenie swej obecności i budzić tym samym w jego życiu nadobfite owoce modlitwy.


10. Moją stolicę na Jasnej Górze powinniście otaczać szczególną opieką, bo przypominać wam będzie dobrodziejstwa, jakie od Boga, za moją przyczyną, tam odebraliście i jeszcze odbierać będziecie, jeżeli nie sprzeniewierzycie się świętej wierze katolickiej, cnotom chrześcijańskim i prawdziwej miłości Ojczyzny, opartej na jedności i braterstwie wszystkich klas narodu.

Dodaj komentarz