1. Cierpię wtedy, gdy nie cierpię. o. Pio


2. Słowo Boże wzrasta wraz z tym, kto je czyta.


3. Chleb z Bogiem lepszy od kawioru z diabłem.


4. Niech będzie z moją krzywdą, ale bez obrazy Bożej.


5. Bóg stworzył nas bez nas, ale nie zbawi nas bez nas.


6. Bóg często nas odwiedza, ale przeważnie nie ma nas w domu.


7. Dowodem na istnienie Boga jest to, że nie można dowieść jego nieistnienia.


8. Trzy lata wcześniej Judasz chciał być apostołem, ale potem zaczął podbierać drobne.


9. Osoba która ma wysokie mniemanie, chociażby cuda czyniła, to nie wierzę w jej świętość.


10. Zrozumiałam wielką sprawiedliwość Bożą, jako każdy musi się wypłacić aż do ostatniego szelążka.


Dodaj komentarz