# 69 POCIECHY

Kategorie Spiritual

1. Cierpienie jest sposobem na odpokutowanie za grzechy świata.


2. Od czasu do czasu Anioł Stróż powtarzał mi: ‘Wstydzę się za ciebie.’


3. Pierwszą osobą kanonizowaną przez samego Jezusa był złoczyńca wiszący na krzyżu.


4. Pamiętajmy, że celem ewangelizacji nie jest nawrócenie człowieka, ale samo podjęcie inicjatywy.


5. Poprzez cierpienie z miłości i w poddaniu się Woli Bożej okażesz, że kochasz Boga nie jedynie słowami, ale również czynami.


6. Wszelki uczynek spełniony ze względu na Chrystusa daje łaskę Ducha Świętego, ale najwięcej ze wszystkiego daje modlitwa, gdyż zawsze jest jakby na podorędziu jako oręż do zdobywania łaski Ducha.


7. Niech Pan sprawi, abyś nie tyle szukał pociechy co pocieszał; nie tyle szukał zrozumienia, co rozumiał; nie tyle szukał miłości, co kochał. Ponieważ dając siebie, otrzymujesz, zapominając o sobie, odnajdujesz siebie.


8. Może być świętość bez mistyki, nie ma praktycznie mistyki bez świętości. Mistyka bez świętości jest mistyką fałszywą, mistycyzmem, zatrzymaniem się człowieka przy środkach, prowadzących do Boga. W najlepszym razie jest wiedzą o mistyce.


9. Nawet gdybyś był najpiękniejszy ze wszystkich, gdybyś czynił znaki, jak wyrzucanie złych duchów, wszystkie te rzeczy są dla ciebie przeszkodą i nie możesz czuć się z nich dumny, bo nie są twoją własnością. Szczycić się możesz naszymi chorobami i niesieniem krzyża każdego dnia.


10. Co do religii trzymajcie się tylko Rzymsko-Katolickiej, bo ta bez zmiany od Pana Jezusa pochodzi. Inne religie są wynalazkiem ludzi niemoralnych, więc o nich nawet myśleć nie można. Jak jeden jest Bóg, w Trójcy Świętej Jedyny prawdziwy, tak jedna jest tylko prawdziwa wiara przyniesiona z Nieba przez Pana Jezusa, głoszona przez Apostołów i przechowywana w Kościele Rzymsko-Katolickim, gdzie jej stróżem jest Ojciec Święty, jako najwyższy i nieomylny w rzeczach wiary i moralności – Pasterz.

Dodaj komentarz