1. Słowo ‚Bóg’ to nie jest imię, tylko opis tego, Kim jest.


2. Ten kto nie słucha Boga, nie ma światu nic do powiedzenia.


3. Każdy dzień mojego życia strzeżony jest w Twym sercu, mój Boże.


4. Czas najpiękniejszych przemian w Kościele zawsze był czasem kryzysu.


5. Gdy przyjdzie dzień sądu, nie zapytają nas o to, cośmy czytali, lecz cośmy czynili.


6. Czym przede wszystkim chrześcijanin ma się odróżniać od szlachetnego człowieka niewierzącego? Modlitwą.


7. Pobłogosławił mnie i odchodząc powiedział: Przypomnij sobie, że stworzyłem cię dla nieba: nie masz nic do roboty na ziemi.


8. Cóż znaczy to, że masz sto i jeden rozproszeń w ciągu półgodzinnej modlitwy. Oznacza to, że sto i jeden razy odwracałeś się od rozproszeń i zwracałeś się ku Bogu – tyle razy powiedziałeś ‘nie’ sobie i ‘tak’ Bogu.


9. Świat ducha jest ci jeszcze nieznany, ale stopniowo zaprzyjaźnisz się z nim, jeśli nie ulegniesz pierwszemu zniechęceniu. Jeszcze długo będziesz czuł się w nim obco, ale to dlatego, że nigdy wcześniej nie próbowałeś pozostać w swojej duszy tak naprawdę jak u siebie.


10. Nie bądź w liczbie tych niemądrych, którzy po ziemsku myśląc o Bogu, sądzą, że jeśli Go nie pojmują, nie odczuwają, i nie smakują w Nim, to On jest od nich więcej oddalony, czy bardziej przed nim ukryty. Owszem, rzecz ma się zupełnie przeciwnie; im mniej kto pojmuje Boga, tym więcej zbliża się do Niego. Jeśli więc zbliżysz się do Niego, z konieczności musisz odczuwać ciemność.

Dodaj komentarz