1. Miejcie wiarę, a zobaczycie czym są cuda.


2. Duchowi Świętemu obca jest ociężałość i zwlekanie.


3. Kiedy gaśnie płomień wiary, wszystkie inne światła tracą w końcu swój blask.


4. Bóg jest wyłącznie żarem miłości i miłosierdzia – i niczym innym. Możesz Go śmiało prosić o wszystko.


5. To jeden z powodów, dlaczego wierzę w chrześcijaństwo: to religia, której nie można by sobie wymyślić.


6. Ubóstwo nie tkwi w materialnej rezygnacji z własnych dóbr, ale w znalezieniu wyższego bogactwa, które zwalnia od bycia bogatym.


7. Najbardziej skutecznym sposobem otrzymania Ducha Świętego jest zgodzić się rzeczywiście na to, czym rzeczywiście jesteśmy.


8. Poznanie prawdy o Bogu Miłości i o Jego miłosierdziu powinno skutkować jeszcze ściślejszym przylgnięciem do Niego, a nie nadużywaniem Jego dobroci.


9. Stosunek katolików do protestantyzmu jest papierkiem lakmusowym ich wierności Chrystusowi i Tradycji Kościoła. Trudno znaleźć dwie bardziej przeciwstawne koncepcje religijne, które pozornie wyrastają ze wspólnego pnia.


10. Miej się na baczności, gdy Bóg daje ci swoje Słowo, obietnicę dotyczącą czegoś, a ty zamiast Mu uwierzyć skupiasz się na trudnościach i dodajesz przysłówek ‚jednak lub ale’ do swojej odpowiedzi. Prawdopodobnie nie ujrzysz w swoim życiu Boga działającego z mocą, gdyż ‚bez wiary nie można podobać się Bogu’.

Dodaj komentarz