1. Myśl o Bogu częściej niż oddychasz.


2. Jesteśmy ambasadorami Boga na ziemi.


3. Panie umocnij we mnie wiarę teologalną, a rozpal charyzmatyczną.


4. Najkrótsze kazania są najmilej widziane, gdy są dobre, miło nam ich słuchać; jeżeli złe, nudzą krótko. 


5. Maryja i wszyscy święci mówią tobie, że są tylko po to, by ci doradzić i pokazać kierunek ku Temu, który kocha. 


6. Kto walczy z Kościołem, źle robi, ale kto walczy z fałszem w Kościele, ten nie walczy z Kościołem, ale go wspiera.


7. Bóg nikogo nie odepchnie, ale człowiek może odrzucić Jego miłość, który będąc miłością, daje każdemu wolność w wyborze.


8. Prośba o to, aby Bóg rozprawił się z ciężkimi grzesznikami, jest jednocześnie prośbą, o to aby rozprawił się z nami. Nasze grzechy też Go obrażają.


9. Słowo, Syn Boży, wraz z Ojcem i Duchem Świętym jest ukryty w najgłębszej istocie duszy. Dusza zatem, która pragnie go znaleźć, musi wejść w siebie przez głębokie skupienie.


10. Jezusowe wyrażenia: ‘piec rozpalony’, ‘płacz i zgrzytanie zębów’, ‘robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie’ to nie metafory poetyckie, ale analogie: próby opowiedzenia rzeczywistości duchowej obrazowym językiem.

Dodaj komentarz