1. W niebie nie ma problemów, tylko plany!


2. Chcesz iść za Bogiem? Przekraczaj samego siebie.


3. Każdy rozpoczynający się dzień jest darem nieskończonej miłości Boga.


4. Jaki jest najlepszy sposób, aby nie dostać się do piekła? Bądź bardzo pokorny.


5. Pokusy są jak mydło: wydaje się, że brudzi ono zamydloną odzież, a w rzeczywistości ją czyści.


6. Kierownik duchowy wychowuje do wolności i tylko towarzyszy – ostatecznie to Duch Święty prowadzi.


7. Żarliwa Komunia, mówi Teresa z Lisieux, rozpala ogień Bożej miłości bardziej uświęcający od ognia czyśćca.


8. Jest Boży sposób reagowania na prześladowania, krytykę, kpiny z którymi się spotykamy: kiedy się tak dzieje RADUJCIE SIĘ!


9. Zapamiętaj raz na zawsze, że jest to dobry znak, gdy wróg hałasuje i ryczy wokół twej duszy, ponieważ okazuje jasno, że nie znajduje się w środku niej.


10. Zwlekanie jest częścią planu Bożego i jest konieczne aby: oczyścić nasze serca i ujawnić co się w nim kryje, abyśmy żałowali za grzechy i zostali ukształtowani na Jego obraz; rozwinąć w nas cierpliwość i wytrwałość; przynieść chwałę Jezusowi.

Dodaj komentarz