1. Mogę się modlić i będę się modlić, ale łaski udzieli Pan.


2. Uczyńcie, cokolwiek wam Syn mówi, choćbyście czasem nie rozumieli.


3. Gdybyś wiedziała, jakie radości czekają na Ciebie w Niebie, szukałabyś męczeństwa.


4. Jeśli słyszałabym głos i Boga i Kościoła, to wolałabym słowo Kościoła od słowa Boga.


5. Najpiękniejszym aktem wiary jest ten, który płynie z naszych ust w godzinie ciemności.


6. Módlcie się gorąco i wytrwale, by pocieszyć Pana. Nie przywiązujcie zbyt wiele uwagi do formy.


7. Im większe jest pragnienie i umiłowanie cierpienia, tym większa jest miłość do Chrystusa i dusz. 


8. Nie szemrajcie na ziemię, bowiem ziemia jest drogocenną perłą dla tych, którzy z niej korzystają.


9. Bóg nie ma oblicza, jest światłością. Im bardziej niewinna jest dusza, tym bliższa jest temu światłu.


10. Dziękuję Ci Panie Boże, nasz Stwórco, że pozwoliłeś mi dostrzec piękno w dziele Twego stworzenia.

Dodaj komentarz