# 50 Grzesznicy

Kategorie Spiritual

1. Jak zostać świętym? Czynić dobro i przyjmować cięgi!


2. Świat mógłby ostać się nawet bez słońca, ale nie bez Mszy świętej!


3. Nic nie jest równie miłe Bogu jak posłuszeństwo, ponieważ Jezus był posłuszny.


4. Poza przekonaniem, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych nie miał nic. To wystarczyło.


5. Jestem wdzięczny Bogu, że w Kościele są grzesznicy, bo to znaczy, że jest w nim miejsce także dla mnie.


6. Nieczystość umartwia się przez wstrzemięźliwość, chciwość przez ubóstwo, pychę przez posłuszeństwo.


7. Za każdym razem gdy przeciwstawiasz się własnej woli na rzecz służby drugiemu, Jezus jest zadowolony.


8. Dobry Bóg zastrzegł ostatnie i najpewniejsze słowo dla władzy ziemskiej i nie ma normy lepszej nad wolę i pragnienie przełożonego.


9. Modlę się często do świętych, nie będąc przez nich wysłuchana; lecz im bardziej zdają się być głuchymi na moje wezwania, tym bardziej ich kocham.


10. Uwielbiam Cię, wielka Królowo, dziękując za wszystkie otrzymane dotychczas łaski, zwłaszcza za to, że uchroniłaś mnie przed wieczną zgubą, na którą tylekroć zasłużyłem.

Dodaj komentarz