1. On zawsze mierzy swą hojność naszą ufnością.


2. Okazując rodzicom posłuszeństwo, jesteś jednocześnie posłuszny Bogu.


3. Szczęście nie znajduje się w przedmiotach, które nas otaczają, ale w głębi duszy.


4. Doskonałość polega na tym, by czynić Jego wolę, by być tym, czym On nas chce mieć.


5. Trzeba aby każda dusza była w swoim rodzaju, dla uczczenia w sposób specjalny poszczególnych doskonałości Bożych.


6. Chodzę do Kościoła nie dlatego, że jestem lepszy, ale dlatego, że jestem słaby i grzeszny, potrzebujący Bożego miłosierdzia.


7. Nie ma pewniejszej drogi naśladowania Jezusa, jak gotowość przyjęcia swojego krzyża, w jakiejkolwiek postaci on się w naszym życiu pojawi.


8. Kiedy umrę, będę prosił Pana, by pozwolił mi zatrzymać się na progu Raju i nie wejdę do niego, dopóki nie wejdzie ostatnie z moich duchowych dzieci.


9. Niech nikt mi nie mówi, że jest grzesznikiem i dlatego nie śmie zbliżyć się do Komunii św. To tak jakby ktoś powiedział, że jest zbyt chory, dlatego nie chce lekarza ani lekarstw.


10. Wśród sług Bożych istnieje stary zwyczaj posiadania zawsze w pogotowiu kilku małych modlitw i podczas dnia częstego wznoszenia ich do nieba, aby kierować swój umysł do Boga i odrywać go od moralnej zgnilizny tego świata. Ten, kto przyjmie ten zwyczaj, z małą trudnością uzyska wiele owoców.


Dodaj komentarz