# 364 Zawroty

Kategorie Daily

1. We will see what time will tell.


2. Nie można mieć władzy nad tym, co się kocha.


3. Zgodą małe państwa rosną- niezgodą wielkie upadają.


4. Nasze życie jest tym, czym czynią je nasze myśli. Marek Aureliusz


5. Człowiek, który nie boi się prawdy, nie musi wcale lękać się kłamstwa.


6. Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Lew Tołstoj


7. Pamiętaj, że nie możesz wygrać wyborów na początku kampanii, ale z pewnością już wtedy możesz je przegrać.


8. Człowiek zły łatwo innych posądza o zło, podobnie jak ten, co ma zawroty głowy, myśli, że wszystko dookoła niego wiruje.


9. Tak to już bywa, że kiedy człowiek ucieka przed swoim strachem, może się przekonać, że zdąża jedynie skrótem na jego spotkanie.


10. Żaden obywatel nie ma prawa do bycia amatorem w sprawach kultury fizycznej. Cóż za hańbą jest dla człowieka zestarzeć się bez ujrzenia jak piękne i silne może być jego ciało. Sokrates