# 36 Klejnoty

Kategorie Spiritual

1. Ja nie umieram, ja wstępuje do życia.


2. Jeśli boimy się Ojca, to nie musimy bać się diabła.


3. Im kto bardziej zbliża się do Boga, tym prostszym się staje.


4. Nastąpi wielki triumf Serca Matki Bożej, po którym dopiero zakróluje Zbawiciel nad światem przez Polskę.


5. Weź Mój krzyż i nie lękaj się. Nigdy nie będzie ponad twe siły, zmierzyłem go bowiem i odważyłem na wadze miłości.


6. Bóg kocha nas tak bardzo, że wiedząc, jaką krzywdę wyrządza nam grzech, zakazuje nam grzeszyć, aby nas uchronić przed zniewoleniem.


7. Demon jest bardziej niebezpieczny jako kusiciel, niż wtedy gdy przejawia się poprzez nadprzyrodzone znaki i uzewnętrznia się w nadzwyczajny sposób.


8. Dopóki jesteśmy z Panem, to niebezpieczeństwo nie istnieje. Natomiast jeśli zaistnieje, to z woli Boga. Jest to dowód potrzebny dla naszego zbawienia albo dla zbawienia świata.


9. Bóg, wiedząc że jesteśmy bardzo czuli na powiewy egoizmu i pychy, nie chciał dać wszystkich charyzmatów każdej osobie, ale rozdzielił je między wielu, abyśmy w ten sposób potrzebowali innych i we wspólnocie z nimi odnajdowali siłę.


10. Co Pan Bóg widzi na ziemi? Królów, władców, zwycięskie armie, klejnoty? Nie. Z radością patrzy na człowieka, który zmaga się dla Boga z przeciwnościami, ze światem, z piekłem i z samym sobą. Widzi człowieka, który z radością niesie swój krzyż.


Dodaj komentarz