# 347 Dowcip

Kategorie Daily

1. Wiedza bez logiki nic nie jest warta.


2. Wszystko co doskonałe, dojrzewa powoli.


3. Gdybyś myślał, że jesteś szczęśliwy, byłbyś nim.


4. Łatwiej jest być dobrym dla wszystkich niż dla kogoś.


5. Przebywanie z dziećmi leczy duszę. Fiodor Dostojewski


6. Dobroć jest cichym czynieniem tego, o czym inni głośno mówią.


7. Jestem skrajnym pesymistą, ale żywię nadzieję na to, że się mylę.


8. Dowcip jest jedyną rzeczą, którą tym trudniej znaleźć, im gorliwiej szuka.


9. Jedną z negatywnych stron picia wina jest to, że słowa mieszają się z myślami.


10. Jeśli się nie przechodzi i nie odświeża ścieżek myślowych, zaczynają zarastać. H. G. Wells