# 341 Rodzice

Kategorie Daily

1. Duże pieniądze lubią ciszę.


2. Przymiotniki osłabiają rzeczowniki.


3. Jest słaby wobec silnych i silny wobec słabych.


4. Jest gorący w ambicjach, chłodny w wykonaniu.


5. Character is how you treat those who can do nothing for you.


6. Sposób dawania jest ważniejszy od tego, co się daje. Pierre Corneille


7. Jeśli potrafisz śmiać się z siebie: to najlepszy dowód, że masz poczucie humoru. Molier


8. Tłumaczenia tekstu są jak kobiety, te piękne nie są wierne, a te wierne nie są do końca piękne.


9. Ponieważ przemoc w każdej epoce przyjmuje inną postać, trzeba stale na nowo podejmować z nią walkę. Zweig


10. Kto cierpi najbardziej gdy między rodzeństwem jest niezgoda? Rodzice. Podobnie jest między nami ludzki i Bogiem.