# 335 Cele

Kategorie Daily

1. Ratując innych, ratujesz sam siebie.


2. Co nie jest moralnie dobre, nie jest pożyteczne.


3. Jest cechą głupoty dostrzegać błędy innych, a zapominać o swoich.


4. Jak to powiedział Wyspiański: „Myśmy wszystko zapomnieli, mego dziadka piłą rżnęli”.


5. Lepiej poświęcić swoje życie w imię obrony wartości, które będą żyć, niż żyć dla idei, które umrą.


6. And so, my fellow Americans: ask not what your country can do for you – ask what you can do for your country.


7. Powtarzamy bezmyślnie za Majakowskim: „Jednostka – zerem, jednostka – bzdurą, sama – nie ruszy pięciocalowej kłody, choćby i wielką była figurą,”.


8. Gdy spotykam dziecko, budzi ono we mnie dwa uczucia: czułość do tego kim ono jest, oraz szacunek do tego, kim może zostać w przyszłości. Ludwig Pasteur


9. Qui munus publice mandatum accepta pecunia reperunt, crimine repetundarum postulantur. Dopuszcza się zdzierstwa ten, kto sprawując funkcję publiczną przyjmuje pieniądze od zainteresowanych.


10. Z innymi narodami europejskimi można osiągać cele przy poszanowaniu człowieka, z Rosjanami – to nie tak… Mam do czynienia nie z ludźmi, ale ze zwierzętami, których chcę przerobić na ludzi. Piotr I