# 330 Kucharki

Kategorie Daily

1. Najgorszym wrogiem Kościoła jest głupi ksiądz.


2. Co znaczy twoje tak, jeśli nigdy nie mówisz nie?


3. Kto wyciąga pierwszy rękę do zgody – ten ma rację.


4. Trudno tańczyć przy kilku orkiestrach grających naraz.


5. Nie umie dawać miłości ten, kto nie umie jej przyjmować.


6. Państwa upadają, gdy kobiety rządzą sprawami publicznymi.


7. Nie szukaj znaku zapytania tam, gdzie Bóg już postawił kropkę.


8. Nauczanie skuteczne jest wtedy, gdy czyni się to, co się naucza.


9. Zawsze mnie dziwi brak wiary u pobożnych i brak logiki u rozumnych.


10. Niektóre kucharki mają ten boski przymiot, że z niczego potrafią stworzyć coś.