# 326 Firmament

Kategorie Daily

1. Człowiek pyszny budzi niesmak.


2. Uczciwy człowiek po to żyje, aby mieć wrogów.


3. W chwili śmierci zbieramy to, co zasialiśmy w ciągu życia.


4. Diabeł to anioł, który potęgę miłości zamienił na umiłowanie potęgi.


5. Źródłem i początkiem wszelkiego grzechu, a także zaniedbań, są złe myśli.


6. Gdy odkładamy czas zbiorów, owoce gniją, lecz gdy odkładamy rozwiązanie problemu, urasta on do wielkich rozmiarów.


7. Przez noc droga do świtania. Przez wątpienie do poznania. Przez błądzenie do mądrości. Przez śmierć do nieśmiertelności.


8. Dwudziestoletni mają twarz taką, jaką dał im Pan Bóg, czterdziestoletni – jaką dało im życie, sześćdziesięciolatki – na jaką sobie zasłużyli.


9. Każdy człowiek potrzebuje stale nawet pewnej ilości trosk, cierpień lub biedy, tak jak okręt potrzebuje balastu, by płynąć prosto i równo.


10. Jeżeli człowiek daje jeden pieniądz ubogiemu ze złym sercem, to dziurawi on rękę ubogiego; upada, dziurawi ziemię, przechodzi przez firmament, naraża cały wszechświat.