# 323 Pustkowie

Kategorie Daily

1. Porzucam wszystko, aby znaleźć wszystko.


2. Zima życia jest krótka, a wiosna będzie wieczna!


3. U nas pełno słów, ale czynów prawdziwe pustkowie.


4. Uprzejmość i uśmiech nic nie kosztują, a wiele skutkują.


5. Społeczeństwo bez religii jest jak statek bez kompasu. Napoleon


6. Panie Jezu niech się dzieje twoja wola, pod warunkiem, że dzieje się moja.


7. Wewnątrz każdego starego człowieka tkwi młody człowiek i dziwi się, co się stało.


8. Nie przejmuj się tym, że dzieci nigdy cię nie słuchają. Bądź czujny, bo ciągle cię obserwują.


9. Gdyby wszyscy chrześcijanie żyli zgodnie ze swym powołaniem, świat przemieniłby się w raj.


10. Kochaj tak jakby nikt nigdy ciebie nie zranił. Tańcz jakby nikt na ciebie nie patrzył. Śpiewaj jakby nikt cię nie słuchał.