# 310 Zdrowie

Kategorie Daily

1. Ileż razy człowiek umiera, nim umrze!


2. Nie chcę od rządu pieniędzy. Chcę, by mi ich nie zabierał.


3. Zgodnie z zasadą Napoleona: kiedy wróg pełnią błąd, nie przeszkadzaj mu.


4. Kto nie zgina się pod prasą ofiary, bardzo szybko zegnie się pod ostrzem nałogu.


5. Bóg dla wierzącego znajduje się na początku drogi, a dla fizyka na jej końcu. Max Planck


6. Chciałbyś, żeby miłość dowiodła ci, że istnieje. Nie tędy droga. To ty masz dowieść, że istnieje.


7. Zbyt wielu traci zdrowie, aby zdobyć pieniądze, a potem wydaje pieniądze, aby odzyskać zdrowie.


8. Nawet gdy we śnie objawi Ci się anioł tak jak św. Józefowi, to nic się nie zmieni dopóki się nie obudzisz i nie zaczniesz działać.


9. Człowiek jest jak ćma: na oślep rwie się do ognia, choć go boli i choć się w nim spali. Robi to jednak dopóty, dopóki nie oprzytomnieje. I tym różni się od ćmy.


10. Polska nie powinna naśladować bogatych krajów zachodnich, bo nie jest bogatym krajem zachodnim. Polska powinna naśladować rozwiązania, które kraje zachodnie stosowały, gdy były tak biedne, jak Polska. Milton Friedman.