1. Intelekt rozpoznaje prawdę. Serce przyjmuje łaskę.


2. Mądrym nie jest ten kto zna rzeczy Boże, ale ten kto nimi żyje.


3. Człowiek może leżeć twarzą do ziemi przed Bogiem i równocześnie być na Jego kolanach.


4. Największym złem jest nowoczesny sposób przyjmowania Komunii świętej. bł. Matka Teresa


5. Każde Zdrowaś Mario wypowiedziane z wiarą i miłością jest jak złota strzała, która dosięga Serca Jezusa.


6. Człowiek nie modli się po to by powiedzieć Bogu, co On ma zrobić, ale aby Bóg powiedział co człowiek ma zrobić.


7. Polska będzie silną potęgą, najsilniejszą nie tylko w Europie, ale na całym świecie, jeżeli usłucha wezwania Pana Jezusa, a jeżeli nie, to zginie. 


8. Nie proszę Cię, mój Panie Jezu, o oddalenie tego cierpienia, lecz o siłę i moc do zniesienia go z taką miłością i wdzięcznością, jak Ty, Panie cierpiałeś. 


9. Kiedy Mnie wzywasz, nie jestem daleko od ciebie, przeciwnie, bardzo blisko! Kiedy zaś Ja wzywam dusze, wiele z nich nie słucha Mnie, wiele oddala się ode Mnie.


10. Z czego wynikają takie podziały między grupami i między liderami? Jest tyko jeden problem i dam wam odpowiedz w trzech słowach: pycha, pycha, pycha.


Dodaj komentarz