1. Najpierw dusza, potem ciało!


2. Na górę nie da się dojść dwiema drogami naraz.


3. Dla USA jesteśmy tyle warci, za ile mogą nas sprzedać.


4. Jeżeli cię Bóg chce mieć fiołkiem, dlaczego pragniesz być cedrem?


5. Cnotliwa kobieta nie goni za mężem, bo kto widział, by pułapka goniła mysz?


6. Jedna rzecz znakomicie zastępuje doświadczenie: młodość. Maurice Chevalier


7. W podróży życia nie ma dróg płaskich: wszystkie prowadzą albo do góry, albo w dół. 


8. Nie pytaj mnie i siebie o to jak będzie. Zapytaj siebie co masz zrobić, by było tak jakbyś chciał.


9. Ludzie, którzy głosują na nieudaczników, złodziei, zdrajców i oszustów nie są ich ofiarami. Są ich wspólnikami. George Orwell


10. Gdyby wszyscy ludzie nadawali godzinie, która ma właśnie wybić, taką wartość, jak chcieliby, aby posiadała ostatnia godzina ich życia, świat poszedłby do przodu bardzo szybko po drodze chrześcijańskiego ideału.