# 292 Kompromis

Kategorie Daily

1. Czyny mówią głośniej niż słowa.


2. Owszem to trudne, ale ułatwia życie.


3. Ubodzy otwierają bogatym drzwi do raju.


4. Egoista – człowiek, który nie ma ochoty interesować się mną.


5. Dobrze, że protestowali, szkoda tylko, że postulaty mieli głupie.


6. Pycha zabiera mnie Bogu, zawiść bliźniemu, gniew mnie samemu.


7. Nie jest doskonale dobry ten, kto nie potrafi być dobry z tym, kto jest zły.


8. Czas spożytkowany na chwałę Boga i zdrowie duszy nigdy nie jest czasem straconym.


9. Kompromis to sztuka podzielenia jednego ciasta tak, by każdy myślał, że dostał największy kawałek.


10. Chociaż jest to przykre, to jednak cieszę się, bo skoro mam wyrzuty sumienia, to znaczy, że mam sumienie i nie jestem człowiekiem płytkim, powierzchownym.