1. Vivat Polonus, unus defensor Mariae!


2. Władza może się pomylić, posłuszeństwo nie myli się nigdy.


3. Gdy zbliża się wielkie dobro, niemożliwe żeby zło siedziało cicho.


4. Większy jest ten, kto widzi swoje grzechy, niż ten, kto czyni cuda.


5. Zbyt mądrzy na angażowanie się w politykę są karani rządami głupszych.


6. Czy ważne jest, że chwilami będzie trudno, skoro droga ta zaprowadzi cię do szczęścia?


7. Zgodnie z rzetelnością dziennikarską, opisany tu jednostkowy przypadek stanowi dowód na to, że jest to codzienność.


8. Gdybyś był chrześcijaninem tylko w jednym procencie, to najważniejsza jest odpowiedź: rośnie ten procent w tobie, czy maleje?


9. Ci, którzy spędzają całe życie na zarabianiu i gromadzeniu pieniędzy, często dochodzą do wniosku, że to, czego pragną najbardziej, nie da się kupić.


10. Należenie do mniejszości, nawet jednoosobowej, nie czyni nikogo szaleńcem. Istnieje prawda i istnieje fałsz, lecz dopóki ktoś upiera się przy prawdzie, nawet wbrew całemu światu, pozostaje normalny. Normalność nie jest kwestią statystyki.