# 28 Mieszkanie

Kategorie Spiritual

1. Odpowiedzi, które nie sięgają Boga są za krótkie.


2. Ci którzy boją się cudów Pana, boją się także Pana cudów.


3. Ileż tracimy, nie rozumiejąc tego i nie uczestnicząc każdego dnia we Mszy świętej.


4. Lubię kiedy Mi opowiadacie o swoich sprawach… Ileż łask traci człowiek, gdy nie daje Mi miejsca w swoim życiu.


5. Sprawcą winy jest człowiek, a Bóg jest sprawcą kary, ale kara nie służy złu, lecz dobru – jest środkiem korygującym ludzkie działanie. 


6. Wielki wstyd dla nas, sług Bożych, że święci dokonywali wielkich dzieł, a my chcemy otrzymać chwałę i cześć, opowiadając o nich.


7. Miłość nie polega na uczuciu, ale jest to akt woli, który wszystko czynić chce, by się Panu Bogu przypodobać i Jego kochać we wszystkich okolicznościach życia.


8. Wnętrze człowieka musi posiadać wielką wartość w królestwie duchów, skoro aniołowie mają obowiązek je ochraniać. Złe duchy szuka ją, jak nim zawładnąć. Bóg zaś obrał je za mieszkanie.


9. Sakramenty działają ex opera operato, czyli bez względu na wiarę czy pobożność szafarza. Co do sakramentaliów używamy pojęcia: ex opera operantis, czyli: łaska jest zawsze, ale możemy z niej nie skorzystać.


10. Córko Moja, napisz, że uchybienia dusz mimowolne nie powstrzymują miłości Mojej względem nich ani nie przeszkadzają Mi jednoczyć się z nimi, ale uchybienia chociażby najdrobniejsze, a dobrowolne – te tamują łaski Moje, i takich dusz nie mogę obsypywać swymi darami.


Dodaj komentarz