1. Mądrością dziecka jest ufność.


2. Czas pokazuje to czego wcześniej nie było widać.


3. Bóg może dokonać więcej niż człowiek zrozumieć.


4. Serce ma swe racje, których nie zna rozum. Blaise Pascal


5. Jak jest się młotem to się uderza, jak się jest gwoździem to się cierpliwie oczekuje.


6. Niestety, przeczucie nie myliło mnie, moje szczęście znikło i ustąpiło miejsca goryczy.


7. Starałem się tak żyć, bym w godzinę śmierci mógł się raczej cieszyć niż lękać. Witold Pilecki


8. Łona waszych kobiet będą bramą, przez którą wejdziemy do Europy – mawiał pewien imam z Belgii.


9. Oni rzeczywiście wierzą w tę ich fałszywą wolność i chcą wszystkich innych „zmusić do tego, aby byli wolni”.


10. Ten, co wie, że wie – tego słuchajcie, Ten, co wie, że nie wie – tego pouczcie, Ten, co nie wie, że wie – tego obudźcie, Ten, co nie wie, że nie wie – tego zostawcie samego sobie.