# 262 Trzysta

Kategorie Daily

1. Dobre wino pije się małymi łykami.


2. Odpowiedzi pozbawione pytań umierają.


3. Honor wyklucza zawieranie z nim kompromisów.


4. Ten kto ma mało, daje dużo, bo daje z własnego niedostatku.


5. Przyjaciół powinno się mieć blisko, ale wrogów jeszcze bliżej.


6. Jak mówimy, tak też myślimy, a jak myślimy, tak postępujemy.


7. W tym politycznym obiedzie jest się albo przy stole albo w karcie dań.


8. Ten kto traktuje wszystkie kultury jako równowartościowe, nie traktuje ich poważnie. Leszek Kołakowski


9. Kto liczy zyski na rok do przodu – sieje zboże, na dziesięć lat – sadzi las, daleko w przyszłość – kształtuje dzieci i młodzież.


10. Złośliwi mówią, że tak jak niewykwalifikowany robotnik używa w życiu około tysiąca słów, tak wykwalifikowany kaznodzieja używa ich trzysta.