1. Koszt nie jest stratą.


2. Czas biegnie niby rzeka bezkresna.


3. Z głupim gadać, to jak z wodą się bić.


4. Pamięć jest narkotykiem zażywanym każdego dnia.


5. Nienawiść niedołęgi do własnej słabości – to potęga.


6. Mówi głośno to o czym inni boją się nawet pomyśleć.


7. Polska nie zna pojęcia pokoju za wszelką cenę. Józef Beck


8. Formalności sądowe potrzebne są dla wolności. Montesquieu


9. Jak mąż jest nieszczęśliwy to szuka żony, a jak jest szczęśliwy to żona go szuka.


10. Za bezstronnego uważany jest dziś ten, kto bez sprzeciwu akceptuje tezy lewicy.