1. Za odwagę trzeba płacić, strach jest za darmo.


2. Pod przewodnictwem jedynki, zera urastają w potęgę.


3. Honores mutant mores. Godności zmieniają człowieka.


4. Prawo jest jak pajęczyna: bąk się przebije, a na muchę wina.


5. Mitologia jest najwydatniejszą formą upowszechniania niewiedzy.


6. Nie wierzę w niezdementowane informacje. Aleksander Gorczakow


7. Omne ignotum pro magnifico. Wszystko co nieznane, wydaje się wspaniałe.


8. Good, better, best; never let it rest till your good is better and your better is best.


9. Nic nie jest bardziej godne pogardy niż szacunek oparty na strachu. Albert Camus


10. Rzecz dziwna: duża część ludzi niewierzących, liczy na to, że ich życie odmieni cud.