# 250 Walka

Kategorie Daily

1. Bić się umiemy. Nie umiemy walczyć.


2. Struggle for life. Walka o byt. Charles Darwin


3. Quo scelesti ruitis? Dokąd pędzicie szaleńcy? Horacy


4. Nie powinniśmy nigdy – kiedy na nas patrzą – źle postępować.


5. Najbardziej niebezpieczni są ludzie mało zdolni i wielce wytrwali.


6. Commodum eius debet, cuius est periculum. Korzyść przypada temu, kto ponosi ryzyko.


7. Być potężnym, to jak być damą. Jeśli musisz zapewniać ludzi, że nią jesteś, znaczy, że nie jesteś. Margaret Tchatcher


8. Howard Phlilips Lovecraft jest wzorem dla każdego, kto chciałby się dowiedzieć, jak zmarnować życie i, ewentualnie, stworzyć jakieś dzieło.


9. Miłość jest mgłą, która wytwarza się w głowie. Jeśli owa mgła opada na dół – na serce – następuje pogoda życia; jeśli pozostaje w głowie – pada deszcz łez.


10. Stare ale prawdziwe powiedzenie mówi, że rewolucja to proces przenoszenia do piwnic tych ludzi, którzy mieszkali wcześniej w pałacach i do pałaców – tych z piwnic.

Dodaj komentarz