# 239 Schemat

Kategorie Daily

1. Nie nowina, że głupi mądrego przegadał.


2. Pycha wyrusza w drogę na koniu, a powraca pieszo.


3. W dniu, w którym zaniechasz podróży, dotrzesz do celu.


4. Brakiem odwagi, jest wiedzieć o tym co prawe i tego nie czynić.


5. Wolność nie czyni ludzi szczęśliwymi, czyni ich po prostu ludźmi.


6. Mądrość świecka bez mądrości Bożej głupstwem jest u Pana Boga.


7. Bez kobiet dwa okresy życia byłyby bez opieki, a środkowy bez rozkoszy.


8. Chciwość zawsze wygrywa z głupotą, bo głupota nie rozpoznaje chciwości.


9. To Polska, a nie Niemcy jest naszą największą zdobyczą wojenną. Иосиф Сталин


10. Przeciwieństwem Boga nie jest diabeł lecz schemat. Bóg nie działa w schematach.

Dodaj komentarz