# 233 Cokolwiek

Kategorie Daily

1. Ty mi nie mów jak mam robić, ty rób, jak mówisz.


2. Bezmyślnych wyzwala ze smutku czas, mądrych logika. Epikur


3. Boimy się późnego wieku, jakbyśmy mieli pewność, że go osiągniemy.


4. Człowiek jest wtedy dobrym, gdy jest zbyt słaby by być złym. Sigmund Freud


5. Człowiek uczyni wiele, by go lubiano i uczyni wszystko, by mu zazdroszczono.


6. Zwykle zdawałem sobie sprawę z dobrej okazji dopiero wtedy, kiedy przestała nią być. 


7. Rozłąka osłabia mierne uczucie, a wzmaga wielkie, jak wiatr gasi świecę, a rozpala ogień.


8. Jeśli czujesz do kogoś urazę, módl się za niego, a przeszkodzisz jej się rozwijać. Maksym Wyznawca


9. Mężczyzna pragnie kobiety na tyle bystrej, by zrozumiała, jaki jest mądry, i na tyle głupiej, by go podziwiała.


10. Najwięcej spokoju zaznasz, gdy weźmiesz w swoje ręce to, co możesz wziąć, a zostawisz Bogu to, na co nie masz wpływu.

 

Dodaj komentarz