1. Niektórzy mają Mnie na ustach, ale nie w sercu.


2. Poza wolą Bożą wszystko jest darem i środkiem do celu, a nie celem.


3. O jakież to szczęście być zmiażdżoną cierpieniem, bez współczucia ludzkiego.


4. Jezus jest Bogiem więc spełni wszystko mimo największego oporu ze strony ludzkiej.


5. Diabeł najbardziej się ucieszy, gdy zwątpimy, a Jezus, gdy będziemy pewni zwycięstwa.


6. Pan duszom szczerze go szukającym pozwala się znaleźć i sam wskaże im sposób ku temu.


7. We wszelkich sprawach i trudnościach modlitwa jest najpotężniejszym środkiem, który wszystko może.


8. Ludzie mnie nie zrozumieli, przeto przemawiam do ich twardych serc kulami i bombami, a to dlatego, że ich miłuję.


9. Nie szukajmy szatana tam gdzie go nie ma, ale też nie bądźmy zbyt beztroscy, zapominając, że on istnieje i ostatnio przejawia zatrważającą aktywność.


10. Popatrz jaki ból zadają mi grzechy. Te rany są zadane przez grzechy zmysłowe korona cierniowa przez pychę, zarozumiałość, bunt przeciw Bogu, dalej wzgardę i inne grzechy.


Dodaj komentarz