# 225 Adwokat

Kategorie Daily

1. Rozkosz z początku smakuje, potem katuje.


2. Kto nie pragnie rzeczy wiecznych, kocha rzeczy ziemskie.


3. Świat pełen jest wilków, które uskarżają się na rogi owiec.


4. Człowiek czynu zawsze wygląda niestosownie pomiędzy gadułami.


5. Jeśli zdaje ci się, że jesteś kimś, to już nikim w przyszłości nie zostaniesz.


6. Większa mądrość znajduje się w przyrodzie aniżeli w książkach. Bernard z Clairvaux


7. Lekarz zna choroby człowieka, adwokat jego złe działania, a kapłan jego potrzeby. Arthur Schopenhauer


8. Pamiętajcie, że dzieci w każdym wieku mają jedyną rzecz wspólną: zamykają uszy na rady i otwierają oczy na przykłady.


9. „O Boże jesteś Ty! Jesteś i nie mścisz się! – czy jeszcze ci nie dosyć zbrodni moskiewskich – albo –alboś sam Moskal”. Fryderyk Franciszek Chopin


10. Cudowne urządzenie kosmosu i harmonia w nim panująca, mogą być wyjaśnione tylko tym, że został on stworzony według planu wszystkowiedzącej i wszechmogącej Istoty. To jest moje ostatnie i najważniejsze odkrycie. Isaac Newton

Dodaj komentarz