# 222 Mimoza

Kategorie Daily

1. Wszystko jest trucizną, decyduje tylko dawka. 


2. Wszyscy święci z Jezusem na czele mieli po ludzku nieudane życie.


3. W naturze człowieka leży rozsądne myślenie i nielogiczne działanie.


4. Małżeństwo – to morze, dla którego dotychczas nie wynaleziono kompasu.


5. Jakby cierpienie uczyło, to Polska byłaby jednym z najmędrszych krajów świata.


6. Gdzie jest wielu lekarzy i adwokatów, tam strzeż się choroby i procesu. Konfucjusz


7. Najważniejszą rzeczą, którą mężczyzna może zrobić dla swoich dzieci, to kochać ich matkę.


8. Nieszczęsny ten, kto przez życie kroczy ignorując swoją duszę, jak ślepiec, który chodzi z nieużyteczną pochodnią.


9. Naukowiec jest niczym mimoza, gdy sam popełni błąd, i niczym ryczący lew, gdy odkryje błąd zrobiony przez kogoś innego.


10. Wybitny ekonomista John Kenneth Galbraith powiedział kiedyś, że „Proces powstawania pieniądza jest tak prosty, że aż umysł ludzki go odrzuca”.

Dodaj komentarz